NIEUWE LEDEN

De meest gestelde vragen voor de aanschaf van een tuin voor nieuwe leden

ALGEMEEN

Wat zijn de kosten van een nieuw tuinhuis en zijn er inschrijfkosten? Wanneer is het spreekuur? Is er een wachtlijst? Zijn er huisregels? Is er elektriciteit en gas? Wat mag er gebouwd worden? Mag ik bomen kappen? Voor de meeste vragen vind je op deze website het antwoord. Zijn er toch nog andere vragen en/of suggesties. Stuur een e-mail naar de tuinvereniging.

WIE BEPAALT DE WAARDE VAN EEN TUINHUIS?

De waarde van een aangeboden tuinhuis wordt bepaald door de bouw- en taxatie-commissie van de tuinvereniging.

De aldus bepaalde waarde is niet onderhandelbaar. De tuin wordt niet getaxeerd. Overname van inventaris en tuingereedschap is mogelijk. De prijs hiervoor komt tot stand door onder-handeling tussen koper en verkoper. Indien geen overeenstemming wordt bereikt moet de verkoper het tuinhuis leeg opleveren.

MOET IK INSCHRIJFGELD BETALEN?

Ja, er wordt inschrijfgeld gevraagd.

Bij inschrijving wordt een bedrag in rekening gebracht van € 53,00. Dit bedrag bestaat uit de jaarcontributie van € 28,00 & inschrijfgeld van € 25,00.


HEBBEN JULLIE SPREEKUUR?

Spreekuur is alleen de eerste zaterdag van de maand volgens afspraak.

U kunt een afspraak maken via mail of via een bestuurslid.

IS ER EEN WACHTLIJST?

Ja, er is een wachtlijst. Er is veel vraag naar een volkstuin.

Deze wachtlijst wordt op volgorde van inschrijving afgehandeld. Er bestaat momenteel veel belangstelling voor een tuin.

HOE KAN IK INSCHRIJVEN?

In verband met de enorme wachtlijst voor tuinen is het momenteel niet mogelijk in te schrijven bij Tuinvereniging Oostvliet.

Eén voorwaarde is dat u woont in de gemeente Leiden.


ZIJN ER HUISREGELS?

De tuinvereniging kent een omvangrijk huishoudelijk reglement.

Enkele belangrijke regels zijn: ieder tuinlid heeft 4x per jaar een verplichte werkbeurt. Hiervoor bestaat een rooster, te vinden in het hoofdstuk Werkbeurten. Ook moet u uw eigen tuin en tuinhuis goed onderhouden, daar zijn ook afspraken voor. We hebben een Huishoudelijk Reglement.

IS ER ELEKTRICITEIT, GAS EN WATER?

Er is geen elektriciteit op de tuin. Gas is te koop via de winkel. In het tuinseizoen is er water.

Voor gas maakt u gebruik van butagas. Gasflessen zijn te koop in de tuinwinkel. Elektriciteit is niet aanwezig. Wel hebben veel tuinhuizen zonnepanelen, waarmee elektriciteit (12 volt) kan worden opgewekt. Elk tuinhuis is aangesloten op een waterleiding. Tijdens de laatste weekend van november wordt het water afgesloten en het 1e weekend van maart weer aangesloten. Tijdens de wintermaanden heeft u geen water.

WAT MAG IK BOUWEN?

Mag ik een tuinhuis, schuur, kas of een serre bouwen?

Ja, dat mag. Hiervoor moet echter een bouwaanvraag worden ingediend bij de bouw- en taxatiecommissie van de tuinvereniging. Voor de bouwaanvraag gelden wel een aantal stringente regels: de bouwvoorschriften. Voor een bouwaanvraag en bouwadvies kunt u terecht bij de bouw- en taxatiecommissie. Wilt u een afspraak maken met de Bouwcommissie, dan kunt u een afspraak maken via een e-mail of rechtstreeks met Ron Mittelmeijer (Bouwcommissie). Een aparte afspraak wordt dan ingepland.


HOE MAG IK MIJN TUIN INDELEN?

U bent vrij om uw tuin in te delen naar eigen smaak.

Een tuin anders indelen is toegestaan, mits er niet meer dan 25% terras wordt aangelegd. Bomen en struiken moeten jaarlijks worden gesnoeid. Voor opstallen (tuinhuis, schuur of broeikas) gelden wel vaste regels.

BOMEN KAPPEN?

Op grond van artikel 3 van de Bomenverordening 2015 moet u een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen (vellen van houtopstand) aanvragen. Zie ook de website van de gemeente Leiden.

HEEFT U NOG VRAGEN?

Voor overige vragen en/of suggesties kunt u contact opnemen met het bestuur.

In het sub-hoofdstuk Bestuur vindt u alle informatie die u nodig heeft. Ook op deze website kunt u vinden wat u zoekt. Het handige register of het menu op de homepage helpt u op weg. Veel plezier.