NATUURLIJKE OEVER

Een natuurvriendelijke oever is een flauwe overgang van de sloot naar het land.

De oever is begroeid met inheemse planten. Verder zie je de planten die hiervoor geschikt zijn. In dit overgangsgebied kunnen land- en waterdieren wonen en leven. Op deze pagina een overzicht van geschikte oeverplanten.


BEEKPUNGE
Veronica beccabunga

ECHTE VALERIAAN

Valeriana officinalis

GELE LIS

Iris pseudacorus

GEWONE ENGELWORTEL

Angelica sylvestris

GROTE EGELSKOP

Sparganium erectum

GROTE KATTENSTAART

Lythrum salicaria

GROTE LISDODDE

Typha latifolia

GROTE WATERWEEGBREE

Alisma plantago-aquatica

KALMOES
Acorus calamus

KLEINE LISDODDE

Typha angustifolia

LIESGRAS
Glyceria maxima

OEVERZEGGE

Carex riparia

RIETGRAS
Phalaris arundinacea

WOLFSPOOT
Lycopus europaeus

ZWANENBLOEM

Butomus umbellatus