NATUURLIJK TUINIEREN

Natuurlijk tuinieren bij Tuinvereniging Oostvliet. 

De afgelopen jaren is hard gewerkt om van “natuurlijk tuinieren” een begrip binnen onze tuinvereniging Oostvliet te maken.
In 2019 ontving tuinvereniging Oostvliet het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Dit keurmerk is een samenwerking van de bond van volkstuinders-verenigingen AVVN, de vereniging voor veldbiologie KNNV en het instituut voor duurzaamheid en natuureducatie IVN. Het keurmerk, herkenbaar aan het lieveheersbeestje met 1 tot 4 stippen, stelt eisen aan natuur- en milieuvriendelijk beheer en onderhoud. Onze tuinvereniging kreeg 4 stippen, het hoogst haalbare aantal. De vlag met het lieveheersbeestje wappert zoals u zult begrijpen, met gepaste trots op onze tuinvereniging.


BETEKENT DAT WE NU KLAAR ZIJN?

Nee, zeker niet want we hebben afgesproken dat we verder gaan met het ontwikkelen van onze tuinvereniging naar nóg meer aandacht voor de natuur in de breedste zin des woords. Da's Natuurlijk Tuinieren.


DUURZAAM, NATUURLIJK EN MILIEUVRIENDELIJK

Wat hebben we zo allemaal gedaan en wat gaan we nog meer doen om onze tuinvereniging zo duurzaam, natuurlijk en milieuvriendelijk te maken?
Onze tuinvereniging is naast een aantal gemeenschappelijke paden ook een aantal gemeenschappelijke groenstroken rijk. Die groenstroken zijn of worden getransformeerd naar verschillende thema-stukken met een eigen naam: zo hebben we de Paddenpoel, een stukje land met aan twee zijden sloten met natuurlijke oevers. De Paddenpoel is een mooi biotoop voor padden, kikkers en salamanders en ook de bedreigde libellen vinden daar een geschikte leefomgeving. De vaste bewoners kunnen andere gasten onderdak bieden in het uitgebreide insectenhotel. Naast de Paddenpoel, gescheiden door een slootje, ligt het Uilennest met zoals de naam al aangeeft, een uilenkast in de boom. De kast is helaas nog niet door een uilenpaar bewoond. Tegenover de Paddenpoel ligt het Zwanennest. Ook deze naam spreekt voor zich: er heeft daar jarenlang een zwaan gebroed. De zwaan heeft zich overigens naar de Schuiltuin verplaatst. Het Zwanennest wordt in 2022 opnieuw ingericht waarbij een looppad van houtsnippers wordt gemaakt, afgebakend door boomstammen en een houtwal. Het looppad kronkelt zich langs plantenperkjes waar tuinleden overgebleven planten kwijt kunnen. Een soort plantenasiel dus. Naast het Zwanennest, gescheiden door een slootje, ligt de Schuiltuin. In de Schuiltuin staan planten die op de zogenoemde “Rode Lijst” staan. Een Rode lijst is een overzicht van soorten planten of dieren die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. De lijsten worden periodiek vastgesteld door de Minister van Economische Zaken. De Minister bevordert onderzoek en werkzaamheden nodig voor bescherming en beheer. Zie ook de pagina van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Op de Schuiltuin staan onder andere de Salvia pratensis (veldsalie), Ranunculus acris (scherpe boterbloem), saponaria officinalis (zeepkruid) en de Primula (sleutelbloem).


HET SLINGERHOFJE

Een stukje verder op het tuincomplex ligt op de hoek van het Dahliapad en Fuchsiapad het Slingerhofje.

De grindtegels die er nu liggen worden binnenkort vervangen door een klein slingerpaadje om het hofje zijn naam eer aan te doen. De bankjes worden verplaatst en het Slingerhofje zal voorzien worden van kleurrijke planten zodat dit stukje groen extra kleur aan onze tuinvereniging geeft.

DE ROTSTUIN

Tegenover het Slingerhofje ligt ons meest recente project: de Rotstuin.

De Rotstuin is een initiatief van een van onze tuinleden en is aangelegd in de vorm van het Japanse teken dat “water” betekent.

In eerste instantie gaf de aanblik van kiezels en stenen reden tot fronsen, maar nu de eerste rotsplantjes gepoot zijn, wordt duidelijk dat ook dit stukje tuin een mooie toevoeging zal zijn om de diversiteit op onze tuinvereniging te vergroten.


HET BOSPAD

Last but not least ligt aan de achterzijde van ons tuinencomplex het Bospad.

Het Bospad verbindt de drie hoofdpaden van onze tuinvereniging met elkaar. Het Bospad is met de diversiteit aan plantenperken, bankjes en kunstuitingen een waar lustoord.


SNOEIHOUT

Om de tuinvereniging duurzaam, natuurlijk en milieuvriendelijk te maken, hergebruiken we al het snoeihout.

Van het snoeihout worden houtwallen en takkenrillen gemaakt. Het overige snoeiafval wordt gecomposteerd. Kleine beestjes maken dankbaar gebruik van die takkenrillen en houtwallen of zij vinden een onderkomen in een van de vele insectenhotels.


NATUURLIJKE OEVER

Aangezien onze tuinvereniging in een polder ligt, zijn er veel sloten.

Samen met het Hoogheemraadschap Rijnland is gewerkt om een deel van de slootkanten tot natuurlijke oevers te transformeren. Natuurlijke oevers dragen bij aan de verbetering van het leefgebied van plant en dier en zorgt voor een betere waterkwaliteit. Hoe leuk is het niet dat een eend of andere watervogel zo het land opstapt?


DOEN WE NOG MEER?

Ja zeker, doen we nog meer.

Er worden workshops voor tuinleden georganiseerd als “Composteren kun je leren” of “Maak je eigen vogelhuisje of vleermuizenkast”. Daarnaast wordt af en toe de mogelijkheid geboden om met een natuurgids vleermuizen te spotten of een wandeling over onze eigen tuinvereniging te maken. Zeer leerzaam!
Omdat onze tuinvereniging vrij toegankelijk is voor bezoekers proberen we ook hen van informatie te voorzien. Zo zijn er diverse informatieborden en plantennaambordjes geplaatst waarmee wij een bijdrage leveren aan natuureducatie.


WIE DOET DIT EN ONDERHOUDT DIT ALLEMAAL?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een grote groep vrijwilligers.

Dat is iets waar wij als tuinvereniging echt heel trots op zijn. Het is dan ook ontzettend gezellig om met elkaar te werken aan het verduurzamen, milieuvriendelijk maken en verfraaien van onze tuinvereniging. Het onderhoud van de gemeenschappelijke stukken groen wordt tijdens de werkbeurten van de tuinleden uitgevoerd of door individuele tuinleden die vol enthousiasme zo’n stukje onder hun hoede hebben genomen.


ENTHOUSIAST OF NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

Kom dan langs op onze tuinvereniging en geniet van dit mooie stukje natuur in Leiden. U bent van harte welkom!