DIJK EN OOSTVLIETMOLEN

Aan de Vlietweg 66F bij het gemaal begint de toegangsweg naar de tuinvereniging.

Het gemaal "Oostvlietpolder" is een poldergemaal uit 2017. Die loost het water uit de polder op het Rijn-Schiekanaal. Links van de toegangsweg is de notenwei van het Zuid-Hollands Landschap. Aan het einde van het Asterpad is het parkeerterrein en staat de oude poldermolen uit 1748. 


DE OOSTVLIETMOLEN

Op de dijk aan de rand van het parkeerterrein staat de oude Oostvlietmolen

Dat de stomp vroeger als poldermolen functioneerde, is af te lezen aan de ligging midden in de Oostvlietpolder. De Vlietmolen regelde het waterpeil in deze tussen de Vliet en Meerburgerwatering gelegen polder, die omstreeks 1600 werd drooggelegd. Poldermolens verzetten water van een lager naar een hoger niveau. Ze komen in Nederland sinds het begin van de 15ᵉ eeuw voor om de Nederlandse waterhuishouding te beheersen. Het belang van deze molens veranderde in de 19ᵉ en 20ᵉ eeuw, toen motorisch gedreven gemalen hun taak overnamen. In 1914 werd de Oostvlietmolen omgebouwd tot een pompgemaal met elektromotor. Het bemaalde ook de westwaarts gelegen Hofpolder, waarvan de molen in 1912 was afgebrand. Omdat de wieken nu overbodig waren, werd de molen onthoofd en afgetopt en bleef enkel de stomp over. Uiteindelijk verviel de functie als gemaal, in de jaren 60. Bron:  Molendatabase.