NIEUWSBRIEF

Alle leden en aspirant-leden van de vereniging ontvangen maandelijks een nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF

Zij worden daarmee op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen m.b.t. de vereniging en het complex. De nieuwsbrief wordt in PDF formaat gemaild naar de leden en aspirant-leden van de tuinvereniging. Ook is deze te lezen op het publicatiebord van de vereniging. De redactie van de nieuwsbrief is blij met uw bijdragen van deze (aspirant-)leden en foto's over onze tuinvereniging.

INHOUD 1E KWARTAAL 2024

  • Van het bestuur
  • Leden bestuur
  • Verbouwing clubhuis
  • Waterstanden
  • Algemene Ledenvergadering
  • Stormen
  • Paaltje hoofdpad
  • Nieuwjaarsreceptie
  • Commissie Natuurlijk Tuinieren
  • Nieuwe website en adressen